Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė dalyvavo strateginiuose susitikimuose

🆙Spalio 9-13 dienomis Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė dalyvavo strateginiuose susitikimuose su University of Split Tarptautinių ryšių skyriumi dėl bendradarbiavimo galimybių, Erasmus programos inicijavimo bei tarpinstitucinės sutarties pasirašymo. ✅Vadybos katedros lektorė Aušra Pacevičiūtė Split Universiteto studentams vedė paskaitas Digital Marketing and Branding tema. ✅Vizito pabaigoje buvo pasirašyta Erasmus+ programos tarpinstitucinė sutartis remiantis Erasmus skaitmenizacijos principais.🌎✈