Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovės iniciatyva LTVK atstovai buvo pakviesti tapti lygiaverčiais projekto TourNord partneriais

Turizmo ir komunikacijos vedėjas doc. dr. Šarūnas Banevičius ir katedros dėstytojas doc. Daumantas Bočkus, kaip ekspertai pakviesti prisijungti prie TourNord projekto.
TourNord projekto tikslas – gerinti turizmo švietimą Šiaurės regiono šalyse ir atliepti pagrindines Šiaurės ministrų tarybos (Nordic Council of Ministers) 2019 m. suformuotas rekomendacijas turizmo industrijai:

  • Plėsti Šiaurės šalių bendradarbiavimą darnaus turizmo plėtros srityse.
  • Skaitmeninti Šiaurės šalių turizmo paskirties vietas.
  • Skatinti turizmo inovacijas didinant turizmo vietovių konkurencingumą.

Turizmas Šiaurės šalių ekonominėje sistemoje atlieka vis svarbesnį vaidmenį, todėl dėstytojai-/-studentai turi būti pasiruošę atliepti naujus iššūkius. TourNord projekto įgyvendinimo metu siekiama identifikuoti problemas ir numatyti sprendimo būdus, kuriuos būtų galima pritaikyti aukštojo mokslo sistemoje. TourNord uždaviniai:

  • Organizuoti TourNord tinkle esančių turizmo ekspertų forumus, skirtus keistis gerąja praktika ir patirtimi švietimo ir žinių tobulinimo srityse.
  • Identifikuoti ir įgyvendinti inovatyvius mokymosi būdus, kurie būtų naudingi pedagogams ruošiant studentus darbinei veiklai, atliepiant rinkos poreikius.
  • Skatinti ir tobulinti studentų-/-dėstytojų mobilumą mokymosi, inovacijų ir MTTP veiklose tarp TourNord tinkle esančių partnerių.
  • Mokslinių straipsnių aktualiomis TourNord temomis rengimas.
  • Plėsti TourNord turizmo ekspertų tinklą įtraukiant švietimo įstaigas, turizmo suinteresuotąsias šalis, siekiant toliau stiprinti Šiaurės šalių bendradarbiavimą.