Technologijų katedros karjeros dūzgės tema: „KĄ VEIKSIME DIRBTINIO INTELEKTO LAIKAIS“?

Technologijų katedra (Lietuvos verslo kolegijoje) organizuoja Karjeros dieną būsimiems IT srities specialistams. Katedra ruošia Taikomosios informatikos ir programavimo bei Skaitmeninio dizaino technologijų studijų programų studentus ir nori pakviesti į renginį socialinius partnerius, kurie dalyvautų renginyje bei susipažintų su studentais ir aptartų bendradarbiavimo galimybes su kitais socialiniais partneriais. Karjeros diena planuojama kovo 26 d. 13.30 val., 502 a.

Google meet prisijungimas: https://meet.google.com/fie-eonb-ypp

Karjeros dienos metu planuojama darbotvarkė:

  • Informaciniai pranešimai būsimiems specialistams, vykstančioje Mini konferencijoje apie šiandien itin reikalingas skaitmenines kompetencijas bei dirbtinio intelekto įrankius bei jų panaudojimo aspektus, pranešėjai: UAB „Super sound“ direktorius Jonas Dirginčius, pranešimo tema: „AI SWOT analizė – stiprybės, silpnybės, galimybės, rizikos“. UAB „Muona studio“ direktorius Vilius Petrauskas, pranešimo tema: „Virtualios realybės bei koncepcijų meno gamyba“.
  • Karjeros dūzgės: socialiniai partneriai kviečiami pristatyti savo įmones, vykdomas veiklas bei susipažinti su Technologijų katedros I-III kurso studentais bei aptarti galimybes praktikoms, įdarbinimui bei užsakomųjų-taikomųjų tyrimų įgyvendinimo veikloms.
  • Apvaliojo stalo diskusija su socialiniais partneriais, kurios metu socialiniai partneriai kviečiami prie kavos puodelio aptarti bendradarbiavimo galimybes, vykdant užsakomuosius tyrimus, teikiant pasiūlymus studijų turinio atnaujinimui bei bendrų projektų vystymui.