Technologijų katedros vedėja dalyvavo ISMA University of Applied Sciences, Study field „Information Technology, Computer Hardware, Electronics, Telecommunications, Computer Management, and Computer Science“

Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė, balandžio 3-4 d. dalyvavo ISMA University of Applied Sciences, Study field “Information Technology, Computer Hardware, Electronics, Telecommunications, Computer Management, and Computer Science”, kaip kviestinė tarptautinė ekspertė AIKA (Quality Agency for Higher Education) kvietimu.