Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos studentai dalyvavo antikorupcijos konferencijoje!

2019 m. gruodžio 9 d. Teisė ir Teisėsaugos institucijos programos programos studentai kartu su dėstytojomis lekt. Vilija Šlajiene ir doc. Renata Šliažiene dalyvavo konferencijoje ,,Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinė kovos su korupcija institucija Lietuvoje, įgyvendindama savo funkcijas korupcijos prevencijos srityje, kartu su Klaipėdos universitetu, organizavo konferenciją, skirtą tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti. Lietuvos verslo kolegijos studentai turėjo galimybę klausyti įvairių temų pranešimus apie Lietuvoje vyksiančius korupcinio pobūdžio pažeidimus ir nusikalstamas veikas, taip pat išgirsti būdų ir priemonių kaip kovoti su viešojo ir privataus sektorių korupcijos veiksniais. Konferencijos metu nustebino dalyvių įvairovė nuo Seimo narių iki Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitų teisėsaugos institucijų atstovų. Konferencijos metu buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į teisėsaugos institucijų tarnybų indėlį, užtikrinant veiksmingą ir sąžiningą valstybės įstaigų veiklą ir padėkoti šių tarnybų darbuotojams už jų sudėtingą ir itin svarbų darbą.
[, , , , ][]