Teisės studijų programos baigiamojo kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis

[][]