Už teisę kurti ir būti savimi!

Vakar Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Lietuvos verslo kolegijos akademinei bendruomenei ir studentams suorganizavimo renginį: Už teisę kurti ir būti savimi!
 
 
Renginio metu buvo aptariama:

tarptautinė gestų kalba
tinkamas elgesys su negalia turinčiais asmenimis
negalią turinčių asmenų įsitraukimas į visuomenines veiklas
studijų proceso pritaikomumas negalią turintiems asmenims.
[][]