VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Paskelbtos diplominio (baigiamojo) darbo temos. Prašau, pasirinkti diplominio (baigamojo) darbo temą pas Studijų skryriaus administratorę Emiliją (107 k.) ir parašyti prašymą iki 2016 m. gruodžio 1  d. imtinai.
[][]