Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

2016 m. gegužės  23  d.  iki 17.00 val. pristatyti diplominį darbą į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbas turi būti pasirašytas diplominio darbo vadovo. 2016 d. gegužės 27  d. 17.00 val. vyks diplominio darbo svartymas 303 arba 502a. studentų dalyvavimas būtinas. Laiku nepristatyti diplominiai ir be vadovo parašų nebus priimami.
[][]