Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

2019 m. balandžio 19 d.  nuo 13.00 iki 16.00 val.  pristatyti diplominio darbo teorinę  ir tiriamąją dalis  į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbo teorinė ir tiriamoji dalys turi būti pasirašytos diplominio darbo vadovo. 2019 d. balandžio 25 d. d. 17:00 val. vyks diplominio darbo teorinės ir tiriamosios  dalių svarstymas 502 aud., studentų dalyvavimas būtinas.
[][]