Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

Informuojame ir primename, kad 2018-04-20 iki  15.30  val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir tiriamąją dalis į  Vadybos katedrą, Vadybos katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo. Susitikimas su dėstytojais dėl diplominių darbų aptarimo vyks 2018 m.  balandžio 23  d. 17.00 val. 502 a. Studentų dalyvavimas būtinas.
[][]