Vadybos katedros diplomantų dėmesiui (nuolatinės ir ištęstinės studijos)

NĮ18-2; NĮB18-2; NV18-2; NP18-2 gr. studentai BD teorinę dalį įkelia į Moodle sistemą iki 2021 vasario 25 d. 23.59 val. 2021 m. kovo 2 d. katedros posėdyje darbai peržiūrimi.
Į-18; V-18V; P-18; ĮI-17; VI-17; PI-17; P-18V; V-18V; S-18V; PI-17V; VĮ-17V gr. studentai BD teorinę dalį įkelia į Moodle sistemą iki 2021 vasario 25 d. 23.59 val. 2021 m. kovo 3 d. 15 val. katedros posėdyje darbai peržiūrimi.
Susitikimas su studentais 2021 m. kovo 3 d. 17.00 val. dėl pastabų ir BD 2 dalies rašymo. Susitikimas per https://meet.google.com/fcg-szxp-vjs
 
NĮ18-1; NV18-1 gr. studentai BD įkelia į į Moodle sistemą iki 2021 m. kovo 1 d. 17 val. Susitikimas su studentais 2021 m. kovo 4 d. 16.00 val. per https://meet.google.com/fcg-szxp-vjs . BD koreguojami iki 2021 m. kovo 8 d. Kovo 8 d. kiekvienas studentas asmeniškai darbo galutinę versiją suderina su Vadybos katedros vedėja per https://meet.google.com/fcg-szxp-vjs(kiekvienam laikas bus pateiktas asmeniškai) ir tada PDF versiją 2021-03-08 įkelia į Moodle sistemą, kur skirta recenzentams. Recenzentai recenzuoja darbus ir iki 2021 m kovo 10 d. (imtinai) įkelia į Moodle sistemą recenzijas.
2021 m. kovo 11-15 d. komisijos nariai susipažįsta su recenzijomis. 2021 m. kovo 15 d. Viešas darbų gynimas. (apie gynimą studentai dalyvaujantys BD gynime bus informuoti asmeniškai el. paštu)
[][]