VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Paskelbtos diplominio (baigiamojo) darbo temos. Prašau, pasirinkti diplominio (baigamojo) darbo temą Studijų skyriuje pas Studijų skryriaus administratorę Emiliją (107 k.) ir parašyti prašymą iki 2017 m. lapkričio 20  d. imtinai.
[][]