Valstybinio studijų fondo informacija dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems 2017 metais

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad keičiasi tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose prašymų pateikimo tvarka nuo 2017 m. sausio 1 dienos.

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas) ir vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, kyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Skyrimo tvarka) studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA”) pagrindinio priėmimo metu: rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , o pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.
Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ praneš apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kita.
[][]