VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS VILNIAUS PADALINYJE

Vasario 16-ąją Vilniaus padalinio Studentų atstovybės nariai minėjo dalyvaudami 22 km pėsčiųjų žygyje į Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanų bunkerį.

Istorijos šaltiniai mini, kad 1951 m. Palkabalio miške buvo įrengtas Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanų bunkeris. Būrio pavadinimas kilo nuo jo vado Petro Vaitkaus, pasirinkusio Genio slapyvardį. Genio partizanų būrio aktyvūs koviniai veiksmai buvo nukreipti prieš okupantus ir kolaborantus.
Džiaugiamės ir didžiuojamės savo istorija, šalimi bei galimybe švęsti valstybines šventes!
[, , , ][]