VILNIAUS PADALINIO SA LANKĖSI VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CARITAS – UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS CENTRE

Kartu su SA nariais lankėmės Vilniaus Arkivyskupijos Caritas – Užsieniečių integracijos centre.
Sužinojome kaip veikia centras, kokią pagalbą teikia atvykstantiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių bei kokia pagalba yra reikalinga. Džiaugiamės aptarę tolimesnius planus ir galimybe bendradarbiauti. Širdingai dėkojame Reginai Krukonienei už tokį šiltą priėmimą.
[][]