Vilniaus padalinio studentų atstovybė lankėsi gyvūnų globos namuose

Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio studentų atstovybė, nuo pat rugsėjo mėnesio, visus ragino aukoti pinigėlius gyvūnų globos namams.

Už renginių metu surinktus pinigėlius, studentų atstovybė nupirko įvairaus maistelio SOS gyvūnų globos namams bei patys nuvyko pabendrauti su gyvūnėliais, kuriems taip trūksta tos šilumos ir meilės. Ir iš tikrųjų reikia tik tiek nedaug, kad kažkam rytojus būtų gražesnis.
[, , ][]