Vizitas į „Mediterranean University of Albania“

2022 m. spalio 27-28 d. vizito metu Mediterranean University of Albania Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė skaitė paskaitą „The meaning of financial analysis in the management of a modern company“ ir kartu su Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadove lekt. Samanta Štraupaitė dalyvavo susitikimuose su studentais. Susitikimų metu studentams buvo pristatytos galimybės atvykti studijuoti į Lietuvos verslo kolegiją pagal Erasmus+ programą, galimybė dalyvauti tarptautinėje studentų konferencijoje ir kitos galimybės.