VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje baigiasi nemokamas seminarų ciklas jauniesiems verslininkams: INOVACIJOS, FINANSAI IR RINKODARA!

Spalio 28 d. įvyko paskutinieji seminarų ciklo mokymai „Unikalių tvarių produkto portfelio pritaikymas bei įgalinimas įmonėse skatinant inovatyvumą“.

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė – Technologijos mokslų krypties mokslų daktarė. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos „Lispa“ pripažinta nominacijos Spaudos pramonei skirti moksliniai tyrimai 2015 laimėtoja. Moksliniai rezultatai pristatyti tarptautinėse konferencijose respublikiniu bei tarptautiniu mastu, bei publikuota beveik 20 mokslinių publikacijų.

Seminaro metu buvo pateikiami aktualūs sprendimai šiandien itin svarbiu tvarių produktų diegimo pritaikymo aspektu. Analizuojami bei pristatomi sprendimai ir praktiniai pavyzdžiai taikant ekologiškas – tvarias pakuotes, lyginami jų privalumai.

Seminarų ciklo metu viso buvo suorganizuoti trys seminarai: „Rinkodara su mažu biudžetu“, lektorė Aušra Pacevičiūtė; „Verslo plėtros finansavimo šaltiniai ekonomikos nuosmukio sąlygomis“, seminaro lektorė prof. dr. Angelė Lileikienė; „Unikalių tvarių produkto portfelio pritaikymas bei įgalinimas įmonėse skatinant inovatyvumą“, seminaro lektorė doc. dr. Simona Grigaliūnienė. Visiems seminaro dalyviams bus įteikti pažymėjimai patvirtinantys dalyvavimą seminaruose.

Lietuvos verslo kolegijos Verslo informacinis centras ateityje planuoja įvairias veiklas bei seminarus, todėl kviečiame visus sekti informaciją Kolegijos svetainėje bei socialinės medijos kanaluose. LTVK – sėkmingos karjeros STARTAS!