Projektai

Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)

Interreg V – A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto pradžia: 2017-01-01

Projekto pabaiga: 2019-12-31

Bendras projekto biudžetas: 1.023.000,00 eurų.

Pagrindinis partnerisKlaipėdos universitetas (Lietuva)

Partneriai:

Asocijuoti partneriai:

 • Lietuvos biotechnologų asociacija
 • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Erhvervsforum Roskilde – VisitRoskilde
 • Viešbutis “Smiltyne Yacht Club”
 • Klaipėdos turizmo mokykla
 • Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Kalmar Science Park
 • AD-futuro Anna Dziadkiewicz
 • “PROBUS” Kancelaria Radcy Prawnego Michał Drobysz
 • Bałtycka Fundacja Turystyki Zdrowotnej – koordynator Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej
 • Regionforbundet I Kalmar Ian

Projekto tikslas: remti jūros ir jūrinio sektoriaus mėlynąjį augimą sukuriant atvirus mokymo kursus praktiškai ir efektyviai panaudojant virtualaus mobilumo aplinką bei tyrimų ir vystymo produktus.

Projektinės veiklos apimtys:
A. Išvystyti virtualią mobilumo platformą pritaikant virtualaus mokymo priemonę jūros biotechnologijos ir jūrinio bei pakrantės turizmo sektoriuje, ir dirbti su per sieną struktūroms dalinantis sukauptomis žiniomis ir skleidžiant gerąją patirtį vystant jūrininkystės sektoriaus mėlynajį augimą.

 • A.1 atlikti studijas, nustatant personalo, dirbančio PBR (Petų Baltijos regione) biotechnologijų ir turizmo sektoriuje, kompetencijų ir kvalifikacijų poreikį ir mokymo būdus, išskiriant specifinius žmogiškųjų išteklių įgūdžius, reikalingus vystant mėlynąjį augimą;
 • A.2 identifikuoti mažausiai 5 mokymo temas susijusias su mėlynojo augimo strategijos darnaus vystymu;
 • A.3 sukurti mokymo programą bei turinį dalyvaujant jungtinei per sieną mokytojų, ekspertų komandai;
 • A.4 sukurto mokymo turinio pritaikymas ir adaptavimas virtulaus mobilumo platformoje.

BPilotiniai bandomieji virtualios platformos mokymai mokytojams/dėstytojams, mokymo ekspertams ir studentams iš Pietų Baltijos regiono.

 • B.1 pilotiniai bandomieji kursų mokymai, kuriuose dalyvaus mokymo kursų ir platformos kūrėjai, ekspertai;
 • B.2 mažiausiai 5 mokymo kurso temų, susijusių su mėlynojo augimo strategijos vystymu paskelbimas;
 • B.3 atsiliepimų apžvalga ir analizė siekiant mokymo programos, virtualios mobilumo platformos veikimo pagerinimo.

Lietuvos verslo kolegija, dalyvaudama projekte Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS), su partneriais 2017 m. birželio – spalio mėn. atliko tyrimą  Galimybių studija: pakrančių turizmo sektorius. Atsakingas asmuo šioje projekto veikloje buvo projekto tyrėja Inga Letinauskienė.
Tyrimo rezultatai gauti iš 88 respondentų. Daugiausia organizacijų apklausė Lietuvos atstovai (52 organizacijos), partneriai iš Lenkijos apklausė 16 organizacijų, Danijos – 14 ir Švedijos – 6 organizacijas.
Respondentai iš paslaugų sektoriaus pagal veiklas pasiskirstė taip:

 • Apgyvendinimo teikėjai
 • Gidų paslaugos
 • Viešasis sektorius
 • Turizmo informacijos centrai
 • Transporto paslaugos
 • Kelionių agentūros operatoriai
 • Lankytojų pritraukimas

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios pagrindinės profesinės kompetencijos reikalingos turizmo srityje dirbantiems specialistams. Jo metu buvo išsiaiškinta, kad pagrindinės bendrosios kompetencijos yra šios:

 1. Komunikavimas ir kalbos.
 2. Kūrybiškumas ir gebėjimas mokytis.
 3. Sprendimų priėmimas.

Specifinės kompetencijos turizme būtų šios:

 • Turizmo produktų ir paslaugų rinkodara.
 • Svetingumas.
 • Turizmo paslaugų plėtra (renginiai, turai, išvykos, ekskursijos ir kt.).
 • Valdymas ir planavimas (verslo, organizacinis, turizmo paslaugų, strateginis).
 • Inovatyvumas turizmo sektoriuje.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti, rengiant specialius e-mokymosi kursus.