Teisės klinika

Teisės klinika – nemokamai konsultuos interesantus teisės klausimais. Teisės klinikoje konsultacijas veda teisės studijų programos studentai. Teisės klinikos veiklą kuruoja teisės katedra.

Klinikos darbo laikas: interesantų priėmimas vyks trečiadieniais nuo 12:00 val. iki 15:00 val., 304 aud.

Teisės klinikos tikslai:

 • teikti nemokamą konsultacinę- praktinę teisinę pagalbą fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą (išskyrus atvejus, kai klientas piktnaudžiauja teikiama nemokama teisine pagalba).
 • teikti nemokamą teisinę pagalbą civilinėse, darbo, šeimos, administracinėse ir kitose bylose (išskyrus baudžiamąsias bylas), bei teikti konsultacijas kitais teisiniais klausimais;
 • padėti Lietuvos verslo kolegijos Teisės programos studentams įgyti teorinių žinių ir jas pritaikyti praktikoje, ugdant aukštos moralės teisininkus;
 • tinkamai ginti asmenų teises ir laisves, apsaugant jų nuosavybę, garbę, orumą ir teisėtus interesus.
 • šviesti visuomenę teisiniais klausimais, supažindinant su Lietuvos teisine sistema ir galiojančiais teisės aktais.

Teisės klinikoje dirba:

Lietuvos verslo kolegijos Teisės studijų programos studentai, kuriems vadovauja Teisės katedros dėstytojai.

Darbui Teisės klinikoje atrenkami tik gabūs, aktyvūs, pažangūs studentai. Tai garantuoja suteikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų sprendimų priėmimą.

Lietuvos verslo kolegijos Teisės klinika teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro:

 • teisinė informacija;
 • teisinės konsultacijos;
 • dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
 • patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
 • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama:

 • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • pareiškėjui tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta teisinė konsultacija;
 • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.