TEISĖS KATEDRA
RENATA-2

Teisės katedros vedėja

Doc. Renata Šliažienė

Teisininko profesijos statusas visuomenėje – itin reikšmingas, reikalaujantis ne tik aukšto intelekto, puikaus teisinio išprusimo, veikimo visuomeninių interesų labui, bet ir etikos principus atitinkančio elgesio. Ne vien profesinis statusas savaime, bet ir nuostatos, įtvirtintos teisės aktuose, teisininkus įpareigoja laikytis etikos reikalavimų.
Pagrindinis katedros tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistus, gebančius prisitaikyti darbo rinkoje. Teisės studijų programos studentai gebės ne tik teikti teisinę pagalbą, taikyti teisės aktus, naudoti teisines duomenų bazes, bet ir analizuojant teisines problemas surasti sprendimo būdą.

 

[email protected]

108 kabinetas