ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMAS Studijų programa skirta rengti įstaigų ir įmonių administratorius, gebančius profesionaliai tvarkyti dokumentus kompiuteriu, organizuoti ir koordinuoti įmonės veiklą, valdyti informacinę veiklą, vadovauti personalui, organizuoti biuro, skyriaus ar kito padalinio veiklą, darbuotojų paiešką, atranką, įdarbinimą, kvalifikacijos tobulinimą, tvarkyti įmonės veiklos ir su darbo santykiais susijusią dokumentaciją, valdyti materialinius ir finansinius išteklius, kurti įstaigos ar įmonės įvaizdį, organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimą, parinkti darbuotojų motyvacijos formas. Šie įgyti gebėjimai reikalingi ir būtini XXI amžiaus praktiškai bet kokiam specialistui. Peržiūrėti IŠMANIOJI VADYBA Verslo vadybininkas planuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairaus pobūdžio verslo įmonių darbą. Vadybos specialistai, geba prisitaikyti prie šiuolaikiškai kintančios verslo aplinkos, naujausių darbo rinkos reikalavimų, suprantančius interneto ir globalių komunikacijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms ir vadybiniams procesams, gebančius pasitelkti profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, suvokti žinių vadybos transformavimą versle, adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę, rezultatyviai valdyti verslo įmonių procesus veiksmingai taikant optimalius išmaniuosius veiklos valdymo modelius, išmaniąsias internetines technologijas ir naujas globalių komunikacijų galimybes bei kurti ir sėkmingai vystyti naujas išmaniąsias organizacijas. Peržiūrėti PARDAVIMŲ IR LOGISTIKOS VADYBA Pardavimų ir logistikos vadybos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro pardavimų ir logistikos vadybos specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas, turinčius aktualių ir naujausių transporto ir logistikos verslui mokslo žinių, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą logistinėse įmonėse ar jos padaliniuose, organizuoti pardavimą, gamybą ar sandėliavimą, užtikrinti veiklos kokybę, koordinuoti šalies vidaus ir tarptautinę prekybą, pasitelkiant pažangius pardavimo, rinkodaros, pardavimų logistikos, vadybos metodus, formuoti verslo įmonių pardavimų politiką, rengti prekybos technologiją ir asortimentą, įgyvendinti reklamos kompaniją, pritaikyti naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas. Logistinės žinios ir turimi gebėjimai suteikia galimybę dirbti jūrų transporto logistikos, paskirstymo logistikos ir prekybos vadybos srityse. Peržiūrėti STATYBOS VERSLO VADYBA Statybos verslo vadybos programa skirta rengti specialistus, išmanančius statybos darbus, jų planavimą, žinančius statybos darbų įvairovę, nuoseklumą, technikos ir technologijų priemones, mokančius analizuoti rinką ir priimti sprendimus susietus su statybų sektoriumi bei nekilnojamojo turto rinka. Pasirinkusieji Statybinių medžiagų vadybą, išsamiau susipažįsta su šiuolaikinėmis statybinėmis medžiagomis, jų įvairove ir naudojimo galimybėmis. Pasirinkusieji Nekilnojamojo turto vadybos specializaciją, gilina žinias ir gebėjimus nekilnojamojo turto rinkoje ir papildomai studijuoja nekilnojamojo turto vadybą, nekilnojamojo turto vertinimo pagrindus bei prekyba nekilnojamuoju turtu. Peržiūrėti