Pardavimų ir logistikos vadyba

Kryptis: Vadyba

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531LX028

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Pardavimų ir logistikos vadybos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro pardavimų ir logistikos vadybos specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas, turinčius aktualių ir naujausių transporto ir logistikos verslui mokslo žinių, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą logistinėse įmonėse ar jos padaliniuose, organizuoti pardavimą, gamybą ar sandėliavimą, užtikrinti veiklos kokybę, koordinuoti šalies vidaus ir tarptautinę prekybą, pasitelkiant pažangius pardavimo, rinkodaros, pardavimų logistikos, vadybos metodus, formuoti verslo įmonių pardavimų politiką, rengti prekybos technologiją ir asortimentą, įgyvendinti reklamos kompaniją, pritaikyti naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas. Logistinės žinios ir turimi gebėjimai suteikia galimybę dirbti jūrų transporto logistikos, paskirstymo logistikos ir prekybos vadybos srityse.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Specialybės kalba, Aukštoji matematika, Filosofijos įvadas/Sociologija, Specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai: Dokumentų valdymas, Ekonomikos teorija, Informacinės technologijos, Darbuotojų sauga ir sveikata, Teisės pagrindai, Verslo teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Įmonių ekonomika, Personalo vadyba, Vadybos pagrindai, Apskaitos pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Verslininkystė, Logistikos pagrindai, Specializacijos kursinis darbas, Visuotinės kokybės vadyba, Transporto logistika ir administravimas, Prekių muitai ir draudimas, Pardavimų logistika, Verslo etika, Organizacijų socialinė atsakomybė, Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema.

Specializacijos:

Specializacija 1 – Jūrų transporto  logistika: Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto technologijos ir jų valdymas, Uosto organizavimas ir agentavimas.
Specializacija 2 – Prekių paskirstymo logistika: Pardavimų organizavimas, Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Specializacija 3 – Pardavimų vadyba: Reklamos pagrindai, Pardavimų organizavimas, E-Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti

Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika – „Biurometa“, Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr.

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:
Įkurti logistikos įmonę, planuoti, organizuoti įmonių komercinę veiklą.
Rūpintis įmonės didmenine ir mažmenine prekyba.
Užtikrinti veiklos kokybę, formuoti įmonės prekybos politiką, analizuoti rinką, vartotojų poreikius.
Absolventai gali dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, tarpininkais, atstovais stambiose, vidutinėse ir smulkiose transporto, logistinėse įmonėse, gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse (tiekimo ir realizavimo padaliniuose), transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose įmonėse.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

  1. Matematika 0,4
  2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
  3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
  4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite