Statybos verslo vadyba

Kryptis: Vadyba

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531LX029

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Statybos verslo vadybos programa skirta rengti specialistus, išmanančius statybos darbus, jų planavimą, žinančius statybos darbų įvairovę, nuoseklumą, technikos ir technologijų priemones, mokančius analizuoti rinką ir priimti sprendimus susietus su statybų sektoriumi bei nekilnojamojo turto rinka. Pasirinkusieji Statybinių medžiagų vadybą, išsamiau susipažįsta su šiuolaikinėmis statybinėmis medžiagomis, jų įvairove ir naudojimo galimybėmis. Pasirinkusieji Nekilnojamojo turto vadybos specializaciją, gilina žinias ir gebėjimus nekilnojamojo turto rinkoje ir papildomai studijuoja nekilnojamojo turto vadybą, nekilnojamojo turto vertinimo pagrindus bei prekyba nekilnojamuoju turtu.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Aukštoji matematika, Psichologija/ Sociologija,  Anglų kalba, Dokumentų valdymas, Mikro/ makro ekonomika, Darbuotojų sauga ir sveikata, Teisės pagrindai, Verslo teisė, Informatika.

Studijų krypties dalykai: Statybinės medžiagos, Techninė  mechanika, Vadybos pagrindai, Įmonės finansai ir apskaitos pagrindai, Kompiuterinė grafika, Rinkodaros pagrindai, Personalo vadyba, Investicijų vertinimas, Statybos darbų technologija ir organizavimas, Sąmatų sudarymo pagrindai, Pastatų ir statinių architektūra, Statinių renovacija, Pastatų inžinerinės sistemos, Statybos valdymo kursinis darbas, Statybos valdymo kokybės sistemos, Statinių konstrukcijos.

Specializacija – Nekilnojamojo turto vadyba: Nekilnojamojo turto vadyba, Rinkos tyrimas, Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai, Prekyba nekilnojamuoju  turtu.

Specializacija – Statybinių medžiagų vadyba: Pastatų inž. sistemų gaminiai ir medžiagos, Rinkos tyrimas, Logistika, Statinių apdailos medžiagos.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: 3 dalykai

Praktika:

 • Pažintinė praktika
 • Profesinės veiklos praktika
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • Vadybininku ar padalinio vadovu
 • statybinių organizacijų bei statybinių medžiagų gamybos komerciniuose skyriuose
 • statybinių medžiagų ir gaminių prekybos įmonėse, nekilnojamo turto agentūrose
 • kurti savo įmonę susijusią su statybos verslu
 • statybinių gaminių prekyba arba nekilnojamuoju turtu.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite