Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi programos anotacija: Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Biuro administratorius.

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų

Mokymosi būdas: Mišrus (Kontaktinis ir Nuotolinis)

Programos kodas: T43041502

Mokymai prasideda: 2024 m. balandžio 2 d.

Kaina: 2595,09 €

PROGRAMOS MODULIAI

Išmanyti dokumentų rengimo taisykles. Rinkti ir koreguoti įvairius tekstus lietuvių ir (arba) užsienio kalbomis. Rengti įstaigos dokumentus. Dirbti su spausdinimo, kopijavimo, skenavimo technika. Bendrauti su administracijos darbuotojais ruošiant jų veiklos dokumentus.

Išmanyti įstaigos lankytojų aptarnavimo etiketo taisykles, protokolo pagrindus ir konfliktų sprendimo būdus. Taisyklingai bendrauti žodžiu valstybine lietuvių ir viena iš užsienio kalbų. Registruoti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Naudotis komunikacijos priemonėmis. Išmanyti svečių aptarnavimo įstaigoje protokolo pagrindus. Pasitikti įstaigos svečius. Užtikrinti svečių aptarnavimo tvarką. Organizuoti svečių apgyvendinimą ir kultūrinę programą.

Išmanyti darbo planavimo ir renginių organizavimo principus ir metodus. Teikti susistemintą aktualią informaciją ir medžiagą vadovui. Sekti vadovo darbotvarkę. Tvarkyti gautą ir įstaigos parengtą korespondenciją. Planuoti keliones ir komandiruotes. Organizuoti įstaigos renginius ir posėdžius. Apibūdinti viešųjų pirkimų procedūras. Prižiūrėti techninę įrangą. Pirkti techninę įrangą ir kanceliarines prekes pagal viešųjų pirkimų procedūras. Vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras. Aprūpinti įstaigos darbuotojus kanceliarinėmis prekėmis.

Išmanyti personalo organizavimo principus. Vesti personalo apskaitą ir statistiką. Vykdyti darbo laiko apskaitą. Organizuoti darbuotojų motyvavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Išmanyti teisės aktų reikalavimus darbuotojų įdarbinimui. Planuoti darbuotojų poreikį. Organizuoti darbuotojų paiešką ir atranką. Padėti vykdyti darbuotojų priėmimą ir adaptaciją.

 

Išmanyti duomenų apsaugos, autorinių teisių ir teisės į atvaizdą apsaugos reikalavimus. Rengti informaciją publikuoti įstaigos internetiniame tinklapyje. Atlikti įstaigos internetinio puslapio turinio kokybės priežiūrą. Išmanyti socialinių tinklų rūšių taikymo galimybes. Reklamuoti įstaigos socialinių tinklų paskyrą tiksliniams vartotojams. Rengti ir publikuoti informaciją įstaigos socialinių tinklų paskyrose. Komunikuoti socialiniuose tinkluose. Teikti apibendrintą socialinių tinklų statistinę informaciją vadovui.

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

 

2. Padiktuokite programos kodą: T43041502 ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).