Mokymo programos

Kviečiame mokytis ir įgyti kvalifikaciją.

Mokymasis visą gyvenimą tampa reikšmingu veiksniu siekiant užtikrinti visų piliečių saviraišką, socialinių ir profesinių lūkesčių įgyvendinimą, tvarų ekonomikos klestėjimą ir galimybių įsidarbinti užtikrinimą, kartu formuojant demokratines vertybes, aktyvų pilietiškumą ir kultūrų dialogą. Lietuvos verslo kolegija turintį tarptautinį pripažinimą aukštoji mokykla organizuoja mokymosi visą gyvenimą veiklą suteikdama galimybę mokytis pagal tęstines formaliąsias profesines modulines programas.

Licencija vykdyti tęstinį formalųjį profesinį švietimą suteikta 2022 m., 4 kryptims: 

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2595,09 Eur

 

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

 

Yra galimybė gauti užimtumo tarnybos finansavimą.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/profesinis-mokymas/112

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2595,09 Eur

 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

 

Yra galimybė gauti užimtumo tarnybos finansavimą.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/profesinis-mokymas/112

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2775,13 Eur

 

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti. Įgiję ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

 

Yra galimybė gauti užimtumo tarnybos finansavimą.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/profesinis-mokymas/112

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Kaina: 2649,15 Eur

 

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam renginių ir poilsio paslaugų organizatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai planuoti, organizuoti ir parduoti renginių ir poilsio paslaugas. Asmuo, įgijęs renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti renginių ir poilsio paslaugų, įrenginių eksploatavimo bei laisvalaikio ir renginių įrangos nuomos įmonėse.

 

Yra galimybė gauti užimtumo tarnybos finansavimą.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/profesinis-mokymas/112

Į viršų