Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi programos anotacija: Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti. Įgiję ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose. Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga; galima konfliktinių situacijų rizika. Ekspeditorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis dirba savarankiškai, vykdo jam pavestas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Ekspeditorius.

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Mokymosi būdas: …

Programos kodas:

Mokymai prasideda:

Kaina: 2775,13 €

PROGRAMOS MODULIAI

Išmanyti ekspeditoriaus profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje. Suprasti ekspeditoriaus profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir uždavinius. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus ekspeditoriaus kvalifikacijai būdingus gebėjimus.

Klasifikuoti krovinius. Atpažinti krovinių ženklinimą. Supakuoti ir pasverti krovinių siuntas. Suplanuoti transporto priemonės pakrovimą, laikantis krovinių saugos ir tvirtinimo taisyklių. Išskirti sustambintų krovinių vienetų privalumus bei jų paruošimo būdus. Naudotis krovinių valdymo programa organizuojant krovinių pervežimą.

Apibūdinti krovinių gabenimo teisinį reglamentavimą. Paaiškinti ekspedijavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo sąlygas. Parinkti transporto priemonę ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą. Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto pelną. Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį.

Apibūdinti mokesčių sistemą, apmokestinimo principus, funkcijas, tarifus. Apibūdinti nekilnojamojo turto, žemės apmokestinimo tvarką. Apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį (GPM), privalomojo sveikatos draudimo įmokas (PSD), Valstybinio socialinio draudimo įmokas (VSD), naudojantis įstatymine baze. Apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną, pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, naudojantis įstatymine baze.

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

 

2. Padiktuokite programos kodą: ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).