Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi programos anotacija: Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam renginių ir poilsio paslaugų organizatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai planuoti, organizuoti ir parduoti renginių ir poilsio paslaugas. Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti renginių ir poilsio paslaugų, įrenginių eksploatavimo bei laisvalaikio ir renginių įrangos nuomos įmonėse.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius.

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Mokymosi būdas: …

Programos kodas:

Mokymai prasideda:

Kaina: 2649,15 €

PROGRAMOS MODULIAI

Išmanyti renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje. Suprasti renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir uždavinius. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikacijai būdingus gebėjimus.

Apibūdinti bendravimo su klientais etiką ir etiketą. Apibūdinti laisvalaikio ir rekreacijos formas, būdus ir paslaugas. Identifikuoti klientų poreikius renginių ir poilsio paslaugoms. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų pasiūlą rinkoje. Formuoti renginių ir poilsio paslaugų pasiūlymus klientams. Apibūdinti poilsio paslaugų ar jų rinkinių kaštus. Apskaičiuoti renginių ir poilsio paslaugų ar jų rinkinių išlaidas. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų konkurencinę aplinką. Nustatyti kainas renginių ir poilsio paslaugoms ar jų rinkiniams. Apibūdinti norminius dokumentus, reglamentuojančius renginių ir poilsio paslaugų organizavimą. Apibūdinti dokumentus, reglamentuojančius suinteresuotų šalių teises ir pareigas. Atrinkti renginių ir poilsio paslaugų teikėjus pagal kriterijus. Sudaryti renginių ir poilsio paslaugų ar jų rinkinių organizavimo sutartis su klientais ir su paslaugų teikėjais.

Apibūdinti įvairius laisvalaikio renginius ir jų organizavimo metodus. Parengti laisvalaikio renginio scenarijų. Koordinuoti paslaugų teikėjų veiklą. Organizuoti renginio scenarijuje numatytas veiklas. Vesti renginį įvairių amžiaus, interesų grupių dalyviams laikantis renginių vedimo metodikos ir etikos normų. Apibūdinti atrakcionų, teminių parkų, renginių vedėjų bei animatorių veiklas. Organizuoti įvairias laisvalaikio veiklas pagal renginio tikslus ir aplinkybes. Organizuoti animatorių veiklą. Dirbti su aktyvių veiklų organizavimui reikalinga įranga bei priemonėmis. Informuoti vartotojus apie saugios veiklos ir naudojimosi inventoriumi taisykles.

Išmanyti renginių ir poilsio paslaugų konkurencinę aplinką. Apibūdinti naujų technologijų ir įrangos taikymo galimybes organizuojant renginių ir poilsio paslaugas. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų pardavimų pasiūlą. Apibūdinti rinkodaros priemones renginių ir poilsio paslaugų pardavimui. Rengti renginio ir poilsio paslaugos ar jų rinkinio pasiūlymą. Nustatyti renginių ir poilsio paslaugų kainas pagal renginio pobūdį. Nustatyti tikslinę grupę renginio ar poilsio paslaugos pardavimui. Parinkti renginių ir poilsio paslaugų pardavimo būdus bei vietas. Atlikti klientų paiešką. Apibūdinti renginių ir poilsio paslaugų pristatymo ir reklamos būdus bei galimybes. Pristatyti renginį, poilsio paslaugas mugėse ir parodose. Parinkti renginiams bei poilsio paslaugoms rėmimo būdus ir priemones. Parengti renginio ir poilsio paslaugos reklamą, pristatymą.

Apibūdinti visuomeninės paskirties interjero šventinio apipavidalinimo komponavimo principus. Parengti visuomeninės paskirties interjero šventinio apipavidalinimo projektą. Gaminti šventinio dekoro elementus visuomeninės paskirties interjerui. Apipavidalinti visuomeninės paskirties interjerą teminėms ir kalendorinėms šventėms pagal projektą. Apibūdinti gyvenamosios paskirties interjero šventinio apipavidalinimo komponavimo pricipus. Gaminti šventinio dekoro elementus gyvenamosios paskirties interjerui. Apipavidalinti gyvenamosios paskirties interjerus šventinio dekoro elementais teminėms ir kalendorinėms šventėms.

Apibūdinti rekreacijos sampratą, jos rūšis ir tikslus. Konsultuoti klientus apie materialiuosius ir žmogiškuosius rekreacijos įgyvendinimo išteklius. Parengti rekreacinių paslaugų planą pagal kliento individualius poreikius. Apibūdinti individualias, grupines ar šeimos rekreacines veiklas, programas. Įgyvendinti rekreacines veiklas atsižvelgiant į klientų poreikius. Instruktuoti klientus kaip saugiai naudotis rekreacinei veiklai įgyvendinti reikalinga įranga. Apibūdinti sveikos gyvensenos sampratą, žmogaus darbo ir poilsio dermės reikšmę sveikatai. Parengti dvasinės ir fizinės sveikatos stiprinimo programą bendradarbiaujant su klientu. Sudaryti laisvalaikio veiklų programą pagal kliento pomėgius.

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

 

2. Padiktuokite programos kodą: ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).