2014 Gegužės 28 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyks Taikomosios informatikos studijų programos tarptautinis vertinimas.

Studijų kokybės vertinimo centro pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė susitiks su kolegijos administracija, savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais ir išoriniais partneriais tam, kad įvertinti Taikomoji informatika studijų programos vykdymo kokybę.

Išorinio vertinimo ekspertų grupė:- Prof. Jyrki Nummenmaa (ekspertų grupės vadovas), Tamperės universiteto (Tampereen Yliopisto) Informacijos mokslų mokyklos profesorius (Suomija);- Prof. Bernhard Hollunder, Furtvangenoaukštosios mokyklos (Hochschule Furtwangen) Informatikos fakulteto prodekanas (Vokietija);- Andrus Rinde, Talino universiteto (Tallinna Ülikool) Informatikos instituto lektorius, besispecializuojantis multimedijos inžinerijoje (Estija);- Andrej Ruckij, UAB „Adform“ plėtros skyriaus vadovas (Lietuva);- Lukas Jokūbas Jakubauskas, Kauno technologijos universiteto pirmosios pakopos studijų programos Informatikos inžinerija studentas, IV kursas (Lietuva).Ekspertų grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro projekto veiklų vykdytoja Eglė Grigonytė.Tarptautinio vertinimo dienotvarkė.

Darbotvarke_LVK_Taikomoji_informatika2.pdf

Darbotvarke_LVK_Taikomoji_informatika2.doc
[][]