XI-oji studentų konferencija

2014 m. balandžio 30 dieną LTVK Šiaulių fakultetas buvo pilnas įvairiomis kalbomis kalbančių jaunų žmonių – vyko XI-oji studentų mokslinė-praktinė konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: vadybos, ekonomikos ir technologijų įžvalgos“. Diena buvo darbinga: plenarinio posėdžio metu kalbėta apie rizikos kapitalą, Erasmus+ teikiamas galimybes, verslą ir vertybes, netgi dainuota. Sekcijose 45 studentai įvairiomis temomis pristatė 26 pranešimus, iš jų 5 stendinius, diskutavo, keitėsi gerąja patirtimi. Ypač įdomu buvo klausyti studentų iš Portugalijos, Ispanijos, Turkijos.
[, , , , ][]