Bibliotekoje gautos NAUJOS knygos. Sąrašas čia.

NAUJOS KNYGOS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Gauta egz.

1

Fotografo akis: Grafinis vadovas / Michel Freeman. 2015

1

2

Fotografo mintis: geresnės skaitmeninės fotografijos. Kūrybinis požiūris.  Michel Freeman. 2012

1

3

Skaitmeninė fotografija. D. 5. Fotoreceptai / Scott Kelby.  2015

1

4

Skaitmeninės animacijos pagrindai :pagrindai, metodai ir jų taikymas : praktiškas vadovas trokštantiems tapti animatoriais /Andy Wyatt. 2011

1

5

Bendravimo psichologija šiuolaikiškai: žinios ir užduotys / Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė. 2019

3

6

Duomenų bazės kūrimas : nuo esybių-ryšių modelio iki duomenų įvedimo ir išvedimo formų : mokomoji knyga / Rita Butkienė … [et al.]. KTU, 2019

1

7

Ekonomikos teorija : vadovėlis / Algirdas Jakutis. VGTU, 2016

1

8

Biudžeto rizikos valdymas : vadovėlis / Artūras Balkevičius. MRU, 2018

1

9

Audito teorija ir praktika :  vadovėlis / Vaclovas Lakis. VU, 2017

2

10

Lietuvos Respublikos konstitucija. 2015

6

11

LR administracinių nusižengimų kodeksas (2017-09-10)

2

12

LR baudžiamasis kodeksas (2018-12-01)

4

13

LR civilinio proceso kodeksas (2019-03-01)

3

14

LR civilinis kodeksas (2019-03-01)

3

15

LR darbo kodeksas (2018-04-02) NAUJAS

2

16

Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas / Natalija Kaminskienė. 2011

2

17

Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje : monografija / Renata Marcinauskaitė. MRU, 2019

1

18

Statutinių tarnybų vadyba : mokomoji knyga / Rūta Adamonienė. 2015

1

19

Teisėsaugos institucijos : [vadovėlis] / Gintautas Danišauskas. 2013

2

20

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė / Julius Zaleckis. 2019

1

21

Ekskursijų rengimas ir vedimas :metodologinis aspektas : mokomoji knyga / Dalia Prakapienė, Romas Prakapas. 2012

1

22

Viešosios paslaugos : iššūkiai kuriant gerovės visuomenę : mokslo studija / Valentina Burkšienė … [et al.] 2017

1

23

Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai : vadovėlis / Alvydas Raipa. 2016

1

24

Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos / Birutė Galinienė. VU, 2015

1

25

Lyderystė / Alisa Miniotaitė, Ignas Staškevičius. 2019

2

26

Ryšiai su visuomene : vadovėlis / Lina Kazokienė, Jurgita Stravinskienė. KTU, 2014

2

27

Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas : vadovėlis / Irena Bakanauskienė, Asta Kyguolienė. 2013

3

28

Strateginis organizacijų valdymas : teorija ir praktika : vadovėlis / Renata Korsakienė. KTU, 2017

1

29

Intelektinis verslas : vadovėlis / KTU, 2017

1

30

Integruotoji rinkodaros komunikacija :[mokymo priemonė] / Margarita Išoraitė. 2014

1

31

Skaitmeninė rinkodara: naujausių laikų reklamos ir pardavimų strategijos / Ryan Holiday. 2018

1

32

Konkurencinga logistikos strategija tiekimo sistemoje / Alan Harrison. VGTU, 2018

1

33

Marketingo kanalai :mokomoji knyga / Rasa Gudonavičienė, Aistė Dovalienė. KTU, 2017

1

34

Paslaugų vartotojų lojalumas : monografija  /Ilona Skačkauskienė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė. VGTU, 2017

1

35

Reklama : tarp klasikos ir modernumo : [mokomoji knyga] / Almas Rupšlaukis, Bronislovas Čereška, Darius Jokubauskas. 2019

3
[][]