Lietuvos verslo kolegijos 25 – mečio šventė

Veiklos 25-metį švenčia Lietuvos verslo kolegija – viena pirmųjų nevalstybinių aukštojo mokslo institucijų Lietuvoje. Šventės moto – 25 geri darbai visuomenei! Jau įteiktos 24 dovanos – mokymai, workshop‘ai, savanorystė, kūrybinės dirbtuvės, gerumo akcijos…

„Įkvepianti lyderystė, įtikinamas tarptautiškumas, atsakingo verslumo dvasios ugdymas, neabejotina studijų programų kokybė bei aktualumas nūdienos iššūkiams – visa tai yra Lietuvos verslo kolegija, su kuria per 25-erius metus susiklostė vaisingas ir prasmingas miesto bendradarbiavimas,“ – teigia Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Atlikdami švietėjišką misiją Lietuvos verslo kolegijos dėstytojai skaito viešąsias paskaitas visuomenei, veda mokymus verslo, valstybinių institucijų darbuotojams, atlieka taikomuosius tyrimus, dalyvauja radijo ir televizijos laidose, rengia straipsnius ir komentarus viešojoje žiniasklaidoje, dalyvauja mokslo institucijų, verslo įmonių tarybose, komitetuose, komisijose, savanoriauja, dirba mentoriais, konsultantais, ugdomojo vadovavimo (koučingo) treneriais. Verslumą ir reikšmingumą pabrėžia 176 aktyvūs socialiniai partneriai Lietuvoje, kurių vienas yra pasakęs, kad „Lietuvos verslo kolegija – versliausia aukštoji mokykla ir iš jos reikia to verslumo mokytis!“ Mokytis iš tiesų yra iš ko, kaip ir kur: 120 mokomųjų dalykų, 12 akredituotų nuolatinių ir ištęstinių administravimo, buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų, pardavimų ir logistikos, teisės, turizmo ir rekreacijos, verslo studijų programų su 27 galimomis specializacijomis, padaliniai Klaipėdoje ir Vilniuje, 6 katedros, 7 skyriai, 5 centrai, 7 laboratorijos. Ir beveik neribotos pasaulio pažinimo, studijų ir bendradarbiavimo galimybės – 116 tarptautinių partnerių yra pasirengę priimti studijuoti, stažuotis, atlikti praktiką.
Per 25-erius augimo metus Lietuvos verslo kolegija Lietuvos visuomenei yra padovanojusi ne vieną dovaną inicijuodama, organizuodama apie 40 įvairių renginių per metus. Spalio 25 d. vyko iškilminga Lietuvos verslo kolegijos 25 – mečio šventė. Kolegija pakvietė visus susirinkti į Klaipėdos koncertų salę, kad padėkotų studentams, alumni, dėstytojams, mokslininkams, darbuotojams, socialiniams partneriams, visuomenei – visiems, auginusiems Lietuvos verslo kolegiją ir augusiems kartu 25-erius metus. Oficialią ceremoniją sudarė 5 Lietuvos verslo kolegijos augimo raidos etapai – simboliškai 5 augančios pėdutės. Šventės metu, kartu su kiekvienu kolegijos raidos etapu į sceną buvo įnešamos skirtingų etapų kolegijos vėliavos, išviso 5 vėliavos. Šventės metu sulaukėme daug garbių svečių ir sveikintojų: Lietuvos respublikos seimo vice pirmininkės Irenos Šiaulienės, Seimo nario Simono Gentvilo, Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto viceministro prof. Valdemaro Razumo, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento Nerijaus Varno, Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko, Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų direktoriaus Viktoro Krolio. Lietuvos verslo kolegijos pasveikinti taip pat atvyko gausus ratas socialinių partnerių, akademinio pasaulio atstovų – profesorių, mokslininkų, kolegų – universitetų bei kolegijų direktorių. Šventės metu sulaukėme apie 300 svečių. Iškilmingai šventės metu Klaipėdos miesto savivaldybei suteiktas ,,Garbės mecenato vardas“ bei įteiktas Lietuvos verslo kolegijos garbės mecenato ženklas. Klaipėdos pramonės ir prekybos amatų rūmų ,,Garbės ženklu“ už verslumo ugdymą apdovanota Lietuvos verslo kolegijos docentė Raimonda Tamoševičienė. Šventės metu ,,Aukso atminimo ženklais“ bei ,,Sidabro atminimo ženklais“ apdovanoti Lietuvos verslo kolegijos darbuotojai už ilgametį darbą kolegijoje, indėlį į kolegijos augimą, mokslinę – pedagoginę veiklą. Už atskirus individualius pasiekimus, indėlį į kolegijos augimą, mokslinę – pedagoginę veiklą Lietuvos verslo kolegijos darbuotojai apdovanoti Lietuvos respublikos seimo, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybės padėkos raštais. Lietuvos verslo kolegijos padėkos raštais apdovanoti ilgamečiai kolegijos socialiniai partneriai įnešę svarbų indėlį į Kolegijos augimą. Oficialioje dalyje šventės dalyviai turėjo galimybę mėgautis išskirtiniais ,,NIKO“ (Naujų Idėjų Kamerinis Orkestras) pasirodymais. Šventę vainikavo Lietuvos verslo kolegijos steigėjos, direktorės prof. dr Angelės Lileikienės, bei steigėjos Genovaitės Avižonienės sveikinimo ir padėkos žodžiai. Į sceną atkeliavus šventiniam tortui su Ilgiausių metų, toliau šventė tęsėsi neoficialioje dalyje kartu su Žemaitukais. Norime tarti nuoširdų AČIŪ visiem prisidėjusiems prie šventės organizavimo bei įgyvendinimo, visiems atvykusiems pasveikinti, visai kolegijos akademinei bendruomenei. Tačiau ypatingai už šventės įgyvendinimą bei išpildymą dėkojame kūrybinių sprendimų įmonei ,,Ars idea“: Audronei Umbrasienei bei Evelinai Aleksandravičei. Nuolatinį siekimą tobulėti, augti, žengti koja kojon su gyvenimu ir dalintis su visuomene sukauptais turtais skelbia veiklos moto, pasitinkantis kiekvieną, įžengusį į Lietuvos verslo kolegiją Turgaus g. 21 Klaipėdoje: „Šiuolaikinės žinios – šiuolaikiškam žmogui“.
Visas šventės akimirkas rasite LTVK nuotraukų galerijoje (nuotraukos pildomos).
[, , , , , , ][]