Išvykstamoji paskaita į UAB „Vlantana“

Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkienė bei dėstytoja lekt. Irina Solomatina kartu su P-21 ir P-22 grupių Pardavimų ir logistikos vadybos studijų programos studentais dalyvavo išvykstamojoje paskaitoje į UAB “Vlantana” – vieną iš stambiausių turto pagrindu įsteigtų transporto įmonių Europoje. 😊
Bendrovės būstinę sudaro modernus pastatų kompleksas, sandėliai, nuosavas kompanijos mokymo centras, degalinė ir dirbtuvės. 😊
Studentai buvo supažindinti su bendrovės istorija, plėtra, filosofija bei vertybėmis, 3PL sandėliavimo organizavimu, transporto logistikos veikla, vykdomais intermodaliniais pervežimais, naudojama įranga, inovacijomis bei veiklos geografija.
UAB “Vlantana” siekdama tvarios, socialiai atsakingos bei inovatyvios verslo plėtros, isipareigojusi vystyti saugų ir ekologišką vairavimą, intermodalumą, elektroninius duomenų mainus (EDI), naudoti naują įrangą ir alternatyvius degalus, skatinti ekologišką gyvenimo būdą, bei įgyvendinti paramos programas. ☺️Dėkojame socialiniams partneriams už informatyvią bei motyvuojančią paskaitą, už įkvėpimą ir paskatinimą mokytis ir tobulėti. 😊