Lietuvos verslo kolegijoje įvyko pirmosios profesinio orientavimo ir Karjeros konsultavimo dirbtuvės

LTVK Verslo informacinio centro iniciatyva Kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su užimtumo tarnyba dėl mokinių profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo. Vienos veiklos numatytos individualiam konsultavimui, kitos veiklos grupiniam konsultavimui ir profesiniam orientavimui.

Verslo informacinis centras kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriumi ryšium su pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi sukūrė ,,LTVK profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo dirbtuvės“ renginių ciklą, kurio metu moksleiviai lankysis Kolegijoje ir vyks jų profesinis orientavimas, karjeros konsultavimas bei įvairios interaktyvios veiklos.

Šiandieną vyko pirmieji dirbtuvių užsiėmimai – dirbtuvės. Kolegijoje lankėsi gimnazistai iš visos Klaipėdos ir vyko jų profesinis orientavimas. Pirmosios dirbtuvės buvo skirtos IT bei skaitmeninių technologijų sričiai. Dėkojame Kolegijos artimiems socialiniams partneriams – Klaipėda ID bei jų atstovei Viktorijai Giedraitienei už pravestą pažintinę praktinę paskaitą. Taip pat gimnazistai turėjo praktinius užsiėmimus su 3D spausdintuvu, interneto kabelio konstravimu bei vyko Kahoot žaidimas. Nugalėtojai buvo apdovanoti, visiems buvo įteikti pažymėjimai. Sekančios dirbtuvės numatytos Lapkričio 29 bei 30 dienomis.