Jubiliejinės 15–osios konferencijos garbės apdovanojimai ir sutarčių pasirašymas

Lietuvos verslo kolegijos Jubiliejinės 15–osios Tarptautinės, mokslinės, metodinės, praktinės konferencijos „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Technologijų ir Teisės galimybės 2023“ metu prof. dr. Pat Obi buvo iškilmingai suteiktas Lietuvos verslo kolegijos garbės daktaro vardas už ypatingą indėlį Kolegijos veiklos istorijoje (AT 2023-09-20 sprendimas). Lietuvos verslo kolegijos garbės daktarui buvo įteiktas garbės ženklas ir diplomas. Jubiliejinės 15–osios Tarptautinės, mokslinės, metodinės, praktinės konferencijos metu prof. dr. Angelei Lileikienei buvo iškilmingai suteiktas Lietuvos verslo kolegijos direktoriaus emerito vardas. Kolegijos steigėja, ilgametė direktorė apdovanota už ypatingą indėlį Kolegijos veiklos istorijoje (AT 2023-09-20 sprendimas). Lietuvos verslo kolegijos direktoriui emeritui buvo įteiktas garbės ženklas ir diplomas. 🌿
Konferencijos metu taip pat iškilmingai buvo pasirašytos dvi socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartys. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgitą Martinkienė ir Lietuvos garbės konsulas Ukrainoje, Poltavos regione Volodymyr Pylypenko pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį, taip pat Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgitą Martinkienė ir Kyiv National University of technology and design rektorius Prof. Dr. Ian Gryshchenko pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį. 🤓