Jubiliejinės 15–osios konferencijos plenarinis posėdis

Jubiliejinė 15–oji Tarptautinė, mokslinė, metodinė, praktinė konferencija „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Technologijų ir Teisės galimybės 2023“ konferencija Lietuvos verslo kolegijai buvo ypatinga, nes konferencija švenčia 15 metų jubiliejų ir šioje jubiliejinėje 15 –oje Tarptautinėje, mokslinėje, metodinėje, praktinėje konferencijoje buvo analizuojama šiandienos pasauliui ir Klaipėdos regionui aktualios temos: išmanaus ir žalio valdymo aspektai, naujovės ekonomikoje – neutrali klimatui, žiedinė, mėlynoji ir skaitmeninė ekonomika. Konferencijos plenarinį posėdį moderavo Prof. dr. Yuriy Bilan, Rzeszow University of technology ir Prof. dr. Valentinas Navickas Kaunas University of Technology. 🌿 Plenarinio posėdžio metu buvo skaitomi aktualūs pranešimai: Digital Transformation and Sustainable Development Opportunities in Regions, Assoc. Prof. Dr. Egle Radvile (Policy maker, Doctor of Engineering Informatics, Docent of VU Business School); Strengthening Economic Cooperation, Expanding Cultural and Scientific Relations, Developing a Dialogue Between the Public of Lithuania and Ukraine in the Context of Sustainable Development, Volodymyr Pylypenko (Candidate of Legal Sciences, Honorary Lawyer of Ukraine, Head of the International Law and Innovations Institute LUBL International Law and Innovations Institute LUBL, Honorary Consul of Lithuania in Poltava region, Ukraine); A Discussion of How Financial Markets Reacted to the Start of the Russia-Ukraine War in 2022: Lessons Learned, Prof. Dr. Pat Obi (Purdue University Northwest, United States of America); Application of Data Analytics in Higher Education for Improved Student Experience, Assoc. Prof. Dr. Robert Jeyakumar Nathan (Multimedia University, Malaysia). 🌿🤓