Lietuvos verslo kolegija aktyvai bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriumi

Lietuvos verslo kolegija aktyvai bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriumi ties moksleivių profesiniu orientavimu ir karjeros konsultavimu 🤓 Šiandieną vyko individualus konsultavimas, Kolegijoje lankėsi Užimtumo tarnybos specialistė Ana Kuzminova su Ukrainiečiu gimnazistu, kuris domisi Teisės krypties studijomis 🤓 Konsultacijos metu buvo suteikta visa aktuali informacija ir supažinta su Kolegijos Kriminalistikos laboratorija bei Imitacine teismo posėdžių sale. 🤓