Sveikiname Lietuvos verslo kolegijos absolventus gavus Klaipėdos miesto savivaldybės premijas

‼Aliną Žvagulienę, Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos absolventę, baigiamojo darbo tema: ,,Užsienio piliečių integravimas į darbo rinką Klaipėdos mieste: personalo strategija, procesai, iššūkiai“ baigiamojo darbo vadovė doc. Rasa Šereikienė.🆙
‼Simoną Lekšienę, Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventę, baigaimojo darbo tema: ,, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinė apskaita ir įmonės patrauklumas investuotojo požiūriu“, baigiamojo darbo vadovė lekt. Vilma Eidininkienė.🆙
📌Premijos absolventams buvo skirtos už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus. Taip dėkojame baigiamųjų darbų vadovams už puikų studentų parengimą.🌊