Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su College of Business Administration

Tarptautiškumo plėtra bei Tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra viena iš Lietuvos verslo kolegijos strateginių veiklos krypčių.

Galime pasidžiaugti, kad pasirašytos bendradarbiavimo sutartys iškart įgalina įvairias bendradarbiavimo veiklas ir duoda pridedamąją vertę abiems partnerinėms institucijoms. Konkretus pavyzdys vienos iš bendradarbiavimo sričių su College of Business Administration yra, kad College of Business Administration absolventams Lietuvos verslo kolegijoje bus suteikiama galimybė studijų tęstinumui, renkantis net iš aštuonių opcijų. Taip pat bendradarbiavimas bus vykdomas ir kitose veiklos srityse. Tikimės konstruktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo!