Lietuvos verslo kolegijos Turizmo katedros vedėjas šiandieną susitiko su katedros socialiniu partneriu

Lietuvos verslo kolegijos Turizmo katedros vedėjas doc. Šarūnas Banevičius šiandieną susitiko su katedros socialiniais partneriais Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus vedėja – Nijole Laužikiene. Susitikimo metu buvo svarstomi strateginiai katedros klausimai bei aptariamos tolimesnės bendradarbiavimo kryptys bei galimybės.