Lietuvos verslo kolegijos studentai šiandieną dalyvauja nuotolinėje konferencijoje

Lietuvos verslo kolegijos studentai šiandieną dalyvauja nuotolinėje studentų taikomųjų mokslų praktinė konferencijoje „AUKŠTOJO MOKSLO VAIDMUO VISUOMENĖJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS, PERSPEKTYVOS 2021″ organizuojamoje Alytaus kolegijos.
 
LTVK studentų skaitomi pranešimai :

Museums and art in the digital age. Nora Kelpšaitė, vadovė doc. dr. S. Grigaliūnienė;
Šiuolaikiniai personalo atrankos metodai versle. Roma Jankauskaitė, Irina Jokūbauskienė, vadovė doc. R. Romerytė-Šereikienė;
Vietinio turizmo paslaugų vartotojo elgsenos pokyčiai ir poreikiai Covid-19 pandemijos metu Lietuvoje. Modesta Skripkaitė, vadovė lekt. M. Šimonėlienė.

Linkime studentams sėkmės!
[][]