LTVK ir KSU seminaras ,,Darbo santykių reglamentavimas pagal naująjį Darbo kodeksą: praktiniai aspektai“

Lietuvos verslo kolegijoje gruodžio 18 d. vyko vienos dienos seminaras ,,Darbo santykių reglamentavimas pagal naująjį Darbo kodeksą: praktiniai aspektai“

Pasikeitus Lietuvos Respublikos darbo kodeksui Lietuvos verslo kolegija kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu 2017 m. gruodžio 18 d. organizavo vienos dienos seminarą, tema ,,Darbo santykių reglamentavimas pagal naująjį Darbo kodeksą: praktiniai aspektai”, kurio metu buvo analizuojamos aktualios darbo teisės temos:

Darbo sutarties sąvoka, jos turinys, būtinosios darbo sutarties sąlygos;
Darbo sutarties vykdymas. Darbo sąlygų keitimas;
Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas;
Darbo sutarčių rūšys, jų pasikeitimai;
Darbo ginčai ikiteisminėje stadijoje ir teisme;
Aktualūs materialinės atsakomybės taikymo klausimai;
Apmokėjimas už darbą bei kompensacijos;
Darbo ir poilsio laikas.

Šie mokymai skirti darbuotojams, kuriems kasdien tenka susidurti su darbo teise ir taikyti darbo teisės normas. Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo su pranešėjais ir aiškinosi bei susipažino su naujo darbo kodekso pakeitimais bei taikymo galimybėmis prakytikoje.
Mokymus vedė darbo teisės specialistai: dr. Vaidotas Granickas ir lekt. Justas Paulionis.
[, , ][]