LTVK studentų ir katedrų vedėjų vizitas į Baltijos tarptautinę akademiją

2016 m. lapkričio 24-25 d. Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros vedėja lekt. Renata Šliažienė, Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė, Ekonomikos katedros vedėja doc. Kristina Puleikienė bei lekt. Vilma Eidininkienė su Teisės ir teisėsaugos institucijos, Ekonomikos, Buhalterinės apskaitos,  Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos studijų programų studentais lankėsi Rygoje (Latvijoje) esančioje Baltijos tarptautinėje akademijoje.

Vizito metu dėstytojai ir studentai dalyvavo organizuotose paskaitose apie mikro-makro aplinkos analizę, Baltijos šalių ekonominę situaciją bei Latvijos įmonių verslo teisės ypatumus. Kolegijos dėstytojai dalyvavo susitikime su Akademijos vadovybe, kur aptarė bendradarbiavimo galimybes. Kolegijos katedrų vedėjos pristatė mūsų Kolegijos veiklą, teisės kliniką, kriminalistikos laboratoriją, imitacinę teismo posėdžio salę,  praktinio mokymo firmą Biurometa ir pan. Akademijos vadovybė ypatingai susidomėjo mūsų Kolegijos organizuojama tarptautine moksline-metodine konferencija Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos, studentų konferencija Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos, moksliniu žurnalu Vadyba. Po vizito turėtų suintensyvėti dėstytojų ir studentų mainai tarp šių dviejų institucijų.
Studentams buvo suorganizuota ekskursija po Rygos senamiestį, kuriame jautėsi kalėdinė nuotaika.
Kitą dieną visi vykome į Gyvojo Sidabro muziejų, kuriame neįkainojami eksponatai paliko didžiulį įspūdį. Lietuvos verslo kolegijos dėstytojai ir studentai džiaugiasi įvykusia išvyka ir galimybe susipažinti su užsienio mokymo institucijos veikla.
[ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ][]