TRPS informuoja

Šių metų lapkričio 24 – 25 dienomis Vilniuje TRPS vadovė Algina Vainilavičienė dalyvavo seminare Erasmus+ International Dimension Information Days. 

Organizatoriai: Lietuvos, Latvijos ir Estijos ERASMUS+ nacionalinės agentūros. Seminaro metu Baltijos šalių nacionalinės agentūros atstovai pristatė tarptautinių mobilumo programų iššūkius, problemas, pasiekimus, pasidalino gerąja patirtimi. Pirmoji seminaro diena buvo skirta Erasmus+ programos tarptautinio kredito mobilumo temai, antroji – centralizuotos veiklos aptarimams. Vakarų Balkano sektoriaus ERASMUS+ veiklos rezultatus ir tendencijas pristatė Serbijos nacionalinės agentūros atstovas, Centrinės Azijos – Turkmenijos atstovė. Taipogi seminaro metu vyko darbas su komandinėmis grupėmis aptariant tarptautinio bendarbiavimą su parterinėmis šalimis, mobilumo organizavimo problemas.
[, ][]