Pardavimų logistikos vadybos studijų programos vertinimas

2016 m. gegužės 18 dieną Lietuvos verslo kolegijoje vyko Pardavimų logistikos vadybos studijų programos tarptautinis išorinis vertinimas.

Tarptautinio išorinio vertinimo metu vyko susitikimai su Kolegijos administracija, Pardavimų logistikos vadybos studijų programos savianalizės rengimo grupe, socialiniais partneriais, Pardavimų logistikos vadybos studijų programos studentais bei absolventais. Tarptautinio išorinio vertinimo metu ekspertai susipažino su Pardavimų logistikos vadybos studijų programos kursiniais ir baigiamaisiais darbais, baigiamųjų egzaminų medžiaga, bei Kolegijos materialine baze.
Tarptautinio išorinio vertinimo ekspertų grupė:

Ekspertų grupės vadovas – Prof. dr. Pandelis Ipsilandis.
Nariai: Prof. dr. Tatjana Volkova, Dr. Pedro Pablo Cardoso Castro, Lina Grigonytė, Indrė Šadzevičiūtė.
Ekspertų darbo grupės koordinatorė Gabrielė Bajorinaitė.
[][]