Teisės studijų programos baigiamojo kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis

Komisijos sudėtis
[][]