Pasirašyta sutartis su JTS

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriumi
Gruodžio 1 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė ir Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininkas Olegas Beriozovas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šios sutarties tikslas – stiprinti teisės studijų plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, teisinio švietimo iniciatyvas, organizuojant ir vykdant studentų praktiką, remiant tarpusavio mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą.
Apie JTS
Jaunųjų teisininkų skyrius – Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, yra profesinė, savanoriška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti jaunuosius teisininkus, studijuojančius teisę Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skyriaus tikslas vienyti visus teisės studijų krypties studentus, suteikti galimybę jiems parodyti save, skatinti jų kaip būsimų teisės srities specialistų gebėjimus.”
,,Pradedame naują bendradarbiavimo etapą atsisukdami į neuniversitetinių aukštųjų mokyklų sektorių. Manome, jog yra didelis potencialas tarp kolegijų, todėl mūsų organizacija nori vienyti ne tik studentus iš universitetų, bet ir atverti galimybę tobulėti savo profesiniame kelyje ir kolegijų teisės studijų studentus. Tai atvers galimybes dalintis patirtimi bei keistis gerąja praktika. Mums –  tai suteiks galimybe tapti didžiausia nacionaline organizacija, vienijančia jaunuosius teisininkus visoje Lietuvoje. Tikimės, jog mūsų gretas papildys dar daugiau motyvuotų studentų. Dėkoju kolegijos vadovei prof. dr. Angelei Lileikienei už galimybę tobulėti kartu.” – mintimis dalinosi LTD JTS pirmininkas Olegas Beriozovas.
„Aukštosios mokyklos, ruošdamos specialistus pagrindinį dėmesį sukoncentruoja į besikeičiančius darbo rinkos poreikius. Tik tuomet atsiranda konstruktyvus ryšys tarp aukštosios mokyklos ir darbo rinkos. Darbo rinkos poreikius geriausiai žino ir atstovauja atitinkamos srities asociacijos, draugijos. Pasirašyta Kolegijos bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriumi atveria naujas galimybes, rengiant jaunuosius teisininkus. Bendradarbiavimo formos tarp Kolegijos ir skyriaus gali būti įvairios, tai ir mokslinių taikomųjų tyrimų kryptis, studijų programos tobulinimas, bendrų konferencijų ir seminarų organizavimas.  Tik bendros veiklos sąlyčio taškų atradimas leidžia abiems pusėms siekti užsibrėžtų tikslų.” – VšĮ Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. Dr. Angelė Lileikienė.
[][]