Sutartis su General Crewing

2016 m. balandžio 15  d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. Angelė Lileikienė ir General Crewing  direktorius Gediminas Ūsas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties pasirašyme dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr.  Rasa Grigolienė, Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė ir General Crewing verslo plėtros vadovas Pranas Jankauskas.
Ši sutartis atveria plačias galimybes Lietuvos verslo kolegijos studentams atlikti praktiką, o motyvuotiems studentams – tęsti karjerą vienoje iš didžiausių krovinių gabenimo įmonių ir tapti šios srities specialistais – profesionalais.  Taip pat prasiplečia galimybės atlikti bendrus tiriamuosius tyrimus, gerinti  mokymo procesą ir specialistų parengimą, organizuoti specialistams kvalifikacijos kėlimą, kviesti partnerį į mokslines-praktines konferencijas, seminarus, pasidalinti partnerio gerąja patirtimi.
Informaciją paruošėVadybos katedra

IMG_6256.JPG

IMG_6284.JPG

IMG_6288.JPG
[IMG_6256.JPG, IMG_6284.JPG, IMG_6288.JPG][]