EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2016-04-20 nuo 10.30 val. iki 14 val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir praktines dalis Ekonomikos katedros vedėjai K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.

Katedros posėdis vyks 2016-04-22 17 val.
[][]